Bơm hóa chất HAYASHI HD-SFV Series

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-25SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 25mm - Công suất: (50Hz): 0.4 /0.75 /1.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-40SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 40mm - Công suất: (50Hz): 0.75 /1.5 /2.2 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-50SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 50mm - Công suất: (50Hz): 1.5 /2.2 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-65SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 65mm - Công suất: (50Hz): 2.2 /3.7 /5.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-80SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 80mm - Công suất: (50Hz): 3.7 /5.5 /7.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-100SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 100mm - Công suất: (50Hz): 5.5 /7.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-125SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 125mm - Công suất: (50Hz): 7.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-25SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 25mm - Công suất: (50Hz): 0.4 /0.75 /1.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-40SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 40mm - Công suất: (50Hz): 0.75 /1.5 /2.2 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-50SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 50mm - Công suất: (50Hz): 1.5 /2.2 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-65SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 65mm - Công suất: (50Hz): 2.2 /3.7 /5.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-80SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 80mm - Công suất: (50Hz): 3.7 /5.5 /7.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-100SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 100mm - Công suất: (50Hz): 5.5 /7.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-125SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 125mm - Công suất: (50Hz): 7.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-40SFV-H
Liên hệ

- Size đường ống: 40mm - Công suất: ( 50Hz & 60Hz ): 2.2 kW - Tổng cột áp: 16m - Lưu lượng: (50Hz & 60Hz): 120 Lít/phút - Điện...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-50SFV-H
Liên hệ

- Size đường ống: 50mm - Công suất: ( 50Hz & 60Hz ): 3.7 /5.5 kW - Tổng cột áp: (50Hz & 60Hz): 3.7kW-20m ...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-65SFV-H
Liên hệ

- Size đường ống: 65mm - Công suất: ( 50Hz & 60Hz ): 7.5 kW - Tổng cột áp: 26m - Lưu lượng: 300 Lít/phút - Điện áp: ( 50Hz,...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-40SFV-PH
Liên hệ

- Size đường ống: 40mm - Công suất: ( 50Hz & 60Hz ): 2.2 kW - Tổng cột áp: 16m - Lưu lượng: (50Hz & 60Hz): 120 Lít/phút - Điện...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-50SFV-PH
Liên hệ

- Size đường ống: 50mm - Công suất: ( 50Hz & 60Hz ): 3.7 /5.5 kW - Tổng cột áp: (50Hz & 60Hz): 3.7kW-20m ...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-65SFV-PH
Liên hệ

- Size đường ống: 65mm - Công suất: ( 50Hz & 60Hz ): 7.5 kW - Tổng cột áp: 26m - Lưu lượng: 300 Lít/phút - Điện áp: ( 50Hz,...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-25SFV-PP
Liên hệ

- Size đường ống: 25mm - Công suất: (50Hz): 0 .4 /0.75 /1.5 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-40SFV-PP
Liên hệ

- Size đường ống: 40mm - Công suất: (50Hz): 0.75 /1.5 /2.2 kW ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-50SFV-PP
Liên hệ

- Size đường ống: 50mm - Công suất: (50Hz): 1.5 /2.2kW; (60Hz): 2.2 kW - Tổng cột áp: 8m - Lưu lượng: (50Hz): 1.5kW-180 Lít/phút ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-65SFV-PP
Liên hệ

- Size đường ống: 65mm - Công suất: (50Hz): 2.2 /3.7 kW; (60Hz): 3.7kW - Tổng cột áp: 10m - Lưu lượng: (50Hz): 2.2kW-300 Lít/phút ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-80SFV-PP
Liên hệ

- Size đường ống: 80mm - Công suất: 3.7 /5.5 kW (50Hz); 5.5kW (60Hz) - Tổng cột áp: 12m - Lưu lượng: (50Hz): 3.7 /5.5kW-400 Lít/phút ...