Máy hàn, máy khò, vật tư hàn...

Máy hàn HOZAN HS-51 / HS-51-220
Liên hệ

Manual: HS-51  HS-51-220  HS-51:        https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/HS-51.pdf HS-51-220: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/HS-51-220.pdf

Máy test nhiệt độ mũi hàn lưu trữ dữ liệu HOZAN H-769
Liên hệ

Manual:     https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-769.pdf Software download:  https://www.hozan.co.jp/support/download/H-769.html

Máy kiểm tra điện trở đất & điện áp rò máy hàn HOZAN DT-570
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/DT-570.pdf

Máy hút & làm sạch thiếc hàn HOZAN HS-802
Liên hệ

HS-802 DESOLDERING STATION  Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/HS-802.pdf ■Replacement parts For HS-801 / 802    Without HS-810/HS-827 ■HS-810 HEATER UNIT Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/HS-810.pdf ■Optional items HS-830 MAINTENANCE KIT ■For HS-801 / 802 Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/HS-830.pdf

Khay làm sạch Típ hàn HOZAN H-8
Liên hệ

Máy gắp tháo lắp linh kiện ( đầu gắp 210 to 600 ℃ ) HOZAN HS-401
Liên hệ

HS-401 HOT TWEEZERS  Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/HS-401.pdf

Bộ KIT máy hàn HOZAN H-840S / H-840S-230
Liên hệ

H-840S  H-840S-230 

Máy hàn HOZAN HS-26 / HS-26-230
Liên hệ

Manual:  HS-26  HS-26-230  https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/HS-26.pdf

Máy hàn HOZAN H-829 to H-869 ( Tip chống ăn mòn )
Liên hệ

SOLDERING IRONS (with corrosion resistant tip) H-829 to H-869  H-829-230 to H-869-230  Part No: H-829, H-829-230, H-839, H-839-230, H-849, H-849-230, H-869, H-869-230. Replacement part: HEATER H-821 to 861  H-821-230 to 861-230  Part No: H-821, H-821-230, H-831, H-831-230, H-841, H-841-230, H-861, H-861-230 SOLDERING TIPS (corrosion resistant) Part No: H-824, H-834, H-864  

Máy hàn HOZAN H-130
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-130.pdf

Máy hàn HOZAN H-250 / H-250-230
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-250.pdf https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-250.pdf

Máy hàn HOZAN H-600 / H-600-230
Liên hệ

Manual: H-600  H-600-230  https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-600.pdf https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-600-230.pdf

Thiếc hàn không chì HOZAN HS-301 to HS-374
Liên hệ

HS-301 to 317 / HS-361 to 363 Sn-3Ag-0.5Cu: Part No: HS-301, HS-361, HS-302, HS-312, HS-362, HS-313, HS-316, HS-363, HS-304, HS-314, HS-317 HS-341 to 354 Sn-0.3Ag-0.7Cu: Part No: HS-341, HS-342, HS-352, HS-353, HS-344, HS-354 HS-371 / HS-372 / HS-374 Sn-0.7Cu Part No: HS-371, HS-372, HS-374  

Thiếc hàn không chì HOZAN H-710 / H-712 / H-714 / H-716
Liên hệ

Part No. H-712, H-714, H-711, H-42-3707, H-42-3717, H-700, H-716, H-42-3719, H-42-3720, H-42-3703, H-42-3723, H-42-3705, H-42-3725, H-710

Nước trợ hàn FLUX HOZAN H-722-500
Liên hệ

Bộ Tool hỗ tợ hàn HOZAN H-740
Liên hệ

SOLDER AID(single item) H-740-1 HOOK AND REAMER H-740-2 KNIFE AND SCRAPER H-740-3 BRUSH AND FORK Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-740.pdf

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN HS-380-1.5 / 2.0 / 2.5
Liên hệ

Part No. HS-380-1.5, HS-380-2.0, HS-380-2.5

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN No.3736 to 3739
Liên hệ

Part No. No.3736, No.3737, No.3738, No.3739

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN HS-390
Liên hệ

Part No. HS-390-1.3, HS-390-2.0, HS-390-2.5

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN H-35 / H-36
Liên hệ

Part No. H-35-1.3, H-35-2.0, H-35-2.5, H-36-2.0, H-36-2.5

Hút thiếc HOZAN AS-196
Liên hệ