Thiếc hàn không chì HOZAN H-710 / H-712 / H-714 / H-716

Thương hiệu : HOZAN Nhật Bản

Liên hệ

Part No.

H-712, H-714, H-711, H-42-3707, H-42-3717, H-700, H-716, H-42-3719, H-42-3720, H-42-3703, H-42-3723, H-42-3705, H-42-3725, H-710

Sản phẩm liên quan