Thiếc hàn không chì HOZAN H-710 / H-712 / H-714 / H-716

Thương hiệu : HOZAN Nhật Bản

Liên hệ