Kìm cắt - Kìm kẹp - Kéo cắt HOZAN

Kéo cắt dây điện HOZAN N-839
Liên hệ

Kéo cắt HOZAN N-838
Liên hệ

Kéo cắt N-841 Hozan
Liên hệ

   

Kìm cắt & tuốt dây điện HOZAN N-9
Liên hệ

Kìm cắt cáp điện HOZAN N-18
Liên hệ

Kìm cắt chân lịn kiện HOZAN N-40
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/tools/N-40.html

Kìm cắt chân lịn kiện HOZAN N-45
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc: Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/tools/N-45.html

Kìm cắt chân linh kiện HOZAN N-32
Liên hệ

Kìm cắt chân linh kiện HOZAN N-33
Liên hệ

Kìm cắt chân linh kiện HOZAN N-35
Liên hệ

Kìm cắt chân linh kiện HOZAN N-36
Liên hệ

Kìm cắt chân linh kiện HOZAN N-55
Liên hệ

- Kìm cắt chéo chính xác cao. - Cắt dây đồng đường kính lớn nhất 1mm. - Cắt dây đồng tiêu chuẩn 0.9 mm2. - Chống tĩnh điện. - Trọng lượng: 40g. Chi tiết xem ảnh bên dưới.      

Kìm cắt chân linh kiện HOZAN N-57
Liên hệ

- Cắt dây đồng đường kính lớn nhất 1mm. - Cắt dây đồng tiêu chuẩn 0.9 mm2. - Chống tĩnh điện. - Trọng lượng: 40g. Chi tiết xem ảnh bên dưới.

Kìm cắt chân linh kiện HOZAN N-58
Liên hệ

- Cắt dây đồng đường kính từ 0.18-0.8 mm2 - Chống tính điện. - Trọng lượng: 40g. Chi tiết xem thông tin bên dưới.  

Kìm cắt chân linh kiện loại nhỏ HOZAN N-31
Liên hệ

- Cắt dây đồng đường kính lên đến 1.6 mm. - Cắt dây đồng tiêu chuẩn tiết diện 1.25 mm2 - Độ cứng lưỡi cắt cao. - Có lò xo ( thay thế được ). - Trọng lượng: 40g.

Kìm cắt chân linh kiện loại nhỏ HOZAN N-34
Liên hệ

- Cắt được dây đồng đường kính lên tới 1 mm. - Cắt dây đồng tiêu chuẩn tiết diện 1.25 mm2. - Độ cứng cao. - Trọng lượng: 40g Chi tiết hình ảnh bên dưới.

Kìm cắt chân linh kiện N-25-150 Hozan
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm.

Kìm cắt dây điện HOZAN N-12
Liên hệ

Kìm cắt dây HOZAN N-23
Liên hệ

Kìm cắt nhựa HOZAN-N21
Liên hệ

KÌM CẮT NHỰA N-21 HOZAN
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm.

Kìm đa năng HOZAN P-43-150; P-43-175
Liên hệ

Kìm đa năng HOZAN P-57-175; P-57-200
Liên hệ

Kìm kẹp mỏ nhọn HOZAN P-22
Liên hệ

Kìm kẹp mũi nhọn chính xác cao không có răng cưa HOZAN P-51
Liên hệ

- Độ cứng cao. - Độ chính xác cao. - Không có răng cưa. - Chống tĩnh điện. - Trọng lượng: 42g Chi tiết hình ảnh bên dưới.

Kìm mỏ dài HOZAN P-37
Liên hệ

Kìm mỏ dẹt HOZAN P-34
Liên hệ