Vòi phun - Béc phun - Nozzle LORRIC

LORRIC NH Series_Vòi phun, Béc phun nước hình quạt phẳng thép không gỉ
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên...

LORRIC H-Metal_Vòi phun, Béc phun hình quạt phẳng thép không gỉ chất lượng cao
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để...

LORRIC H-Plastic_Vòi phun, Béc phun hình quạt bằng nhựa chất lượng cao
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng ...

LORRIC EB+HB_Vòi phun, Béc phun dạng kẹp ống hình quạt có điều chỉnh góc
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng ...

LORRIC KPMF Metal _Vòi phun, Béc phun hình nón đặc nhiều rãnh bằng kim loại
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng ...

LORRIC KPMF Plastic_Vòi phun, Béc phun hình nón đặc nhiều rãnh bằng nhựa
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng ...

LORRIC QFH High_Vòi phun, Béc phun làm sạch dễ dàng
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên...

LORRIC QFMF Series_Vòi phun, Béc phun hóa chất & axit lưu lượng nhỏ
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên...

LORRIC ED Industrial_Vòi trộn bể công nghiệp
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên...

LORRIC Mini-ED_Vòi trộn bồn & mạ bằng nhựa cấp bằng sáng chế
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên...

LORRIC MWT_Vòi phun, Béc phun hình nón rỗng thép không gỉ
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên...

LORRIC HUPE_Vòi phun, Béc phun hình quạt phẳng siêu chống mài mòn
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp...

LORRIC VH Easy_Vòi phun, Béc phun quạt phẳng bằng nhựa
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên...

LORRIC V_Vòi phun, Béc phun bằng nhựa hình quạt lưu lượng thấp
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên...

LORRIC F_Vòi phun, Béc phun áp lực thấp góc rộng
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên...

LORRIC PF Plastic _Vòi phun, Béc phun áp lực thấp hình quạt bằng nhựa
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên...