Vòi phun - Béc phun - Nozzle LORRIC

LORRIC NH Series - Vòi phun, Béc phun nước bằng thép không gỉ hình quạt phẳng
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 3.0 kgf/cm²   -...

LORRIC H-Metal - Vòi phun, Béc phun bằng thép không gỉ chất lượng cao hình quạt phẳng
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 3.0 kgf/cm²  ...

LORRIC H-Plastic - Vòi phun, Béc phun bằng nhựa hình quạt phẳng chất lượng cao
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 3.0 kgf/cm²   - Dung...

LORRIC EB+HB - Vòi phun, Béc phun hình quạt phẳng dạng kẹp có điều chỉnh góc
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 1.0 kgf/cm²  ...

LORRIC KPMF Metal - Vòi phun, Béc phun bằng kim loại hình nón đặc nhiều rãnh
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 2.0 kgf/cm²   - Dung...

LORRIC KPMF Plastic - Vòi phun, Béc Phun bằng nhựa hình nón đặc nhiều rãnh
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 2.0 kgf/cm²   - Dung...

LORRIC QFH - Vòi phun, Béc phun tạo màn nước dễ kết nối, làm sạch tác động nhanh
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 3.0 kgf/cm²   -...

LORRIC QFMF - Vòi phun, Béc phun hình nón đặc dạng tháo nhanh, lưu lượng thấp (để phân tán hóa chất xử lý chất tẩy rửa)
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 2.0 kgf/cm²   -...

LORRIC ED - Vòi khuấy trộn cho bể công nghiệp
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 0.5 kgf/cm²   - Dung...

LORRIC Mini-ED - Vòi trộn được cấp bằng sáng chế dùng trong mạ & trộn bể công nghiệp
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 0.5 kgf/cm²   - Dung...

LORRIC MWT - Vòi phun, Béc phun bằng thép không gỉ hình nón rỗng
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 2.0 kgf/cm²   -...

LORRIC HUPE - Vòi phun, Béc phun siêu chịu mài mòn hình quạt phẳng
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 3.0 kgf/cm²   -...

LORRIC VH - Vòi phun, Béc phun bằng nhựa hình quạt phẳng đơn
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 3.0 kgf/cm²   -...

LORRIC V - Vòi phun, Béc phun bằng nhựa hình quạt phẳng đơn, lưu lượng thấp
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 3.0 kgf/cm²   -...

LORRIC F - Vòi phun, Béc phun tạo lũ góc rộng áp suất thấp
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 1.5 kgf/cm²   - Dung...

LORRIC PF Plastic _Vòi phun, Béc phun bằng nhựa tạo lũ hình quạt phẳng, góc rộng, áp suất thấp
Liên hệ

ĐẠI DIỆN LORRIC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.lorric.com/en/Distributors Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ & tư vấn! Chi tiết sản phẩm ☞ TẠI ĐÂY ● Thông số:   - Áp suất làm việc khuyến cáo: 1.5 kgf/cm²   - Dung...