LORRIC D-Clamp_Vòi phun, Béc phun hình quạt áp lực thấp dạng kẹp

Thương hiệu : LORRIC

Liên hệ