KH Universal_Vòi phun, Béc phun bằng nhựa chống tắc nghẽn - Loại phổ thông

Thương hiệu : LORRIC

Liên hệ