LORRIC BB Plastic Stopper nozzle_Đầu chặn, Đầu bịt dạng kẹp ống

Thương hiệu : LORRIC

Liên hệ