Camera số - Kính lúp - Kính hiển vi - Ống lens - Thiết bị quang HOZAN

Màn hình hiển thị HOZAN L-860
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/E/L-860.pdf Software: https://www.hozan.co.jp/support/download/index.html Chi tiết hơn về sản phẩm vui lòng Click vào đường Link của hãng: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/L-860.html

Camera USB HOZAN L-835
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/L-835.pdf Software: https://www.hozan.co.jp/support/download/index.html Chi tiết hơn về sản phẩm vui lòng Click vào đường Link của hãng: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/L-835.html

Camera Full HD HOZAN L-851
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/E/L-851.pdf Software: https://www.hozan.co.jp/support/download/index.html Chi tiết hơn về sản phẩm vui lòng Click vào đường Link của hãng: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/L-851.html

Camera hồng ngoại USB HOZAN L-834
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/L-834.pdf Software: https://www.hozan.co.jp/support/download/index.html Chi tiết hơn về sản phẩm vui lòng Click vào đường Link của hãng:  https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/L-834.html