Sản phẩm mới HOZAN

Bóng bóp hơi thổi bụi vệ sinh HOZAN Z-259
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm....

Bộ tuốc nơ vít chính xác chống tĩnh điện ESD HOZAN D-912
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới...

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN  No.3735
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN No.3741
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm....

Điện trở bảo vệ 1MΩ HOZAN_F-127-4
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-127-4.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-127-4.html...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110-1
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-207
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

GIÁ KẸP CAMERA HOZAN L-506
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Hút thiếc HOZAN H-951 / 952
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-951. pdf https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-952.pdf ...

Khay chống tĩnh điện HOZAN F-400 to F-404
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Kìm cắt chân lịn kiện HOZAN N-40
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Kìm cắt chân lịn kiện HOZAN N-45
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Kính hiển vi FULL HD HOZAN (Dùng màn hình)
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết dòng sản phẩm vui lòng Click đường link bên...

Kính hiển vi HOZAN (Dùng cho màn hình)
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm vui lòng xem đường Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/list/L-851.html

Kính hiển vi kèm màn hình HOZAN
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết dòng sản phẩm vui lòng Click đường link bên...

Kính lúp chiếu sáng đèn LED_HOZAN L-678 / L-679
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/L-678_679.pdf

Máy kiểm tra điện trở giày HOZAN F-208
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc ...

Máy kiểm tra tĩnh điện HOZAN F-236
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-236.pdf Video: https://youtu.be/c93gf6ksE9s Chi tiết...

Mặt đế đo độ phân rã HOZAN F-237
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-237.pdf Video: https://youtu.be/r3mrBt6bO2E ...

Mỏ hàn HOZAN H-270
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-270.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Soldering_Tools/H-270.html ...

Nhíp chống tĩnh điện: HOZAN PP-130-ESD
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Tweezers/PP-130.html

Nhíp đầu gắp gốm sứ CERAMIC HOZAN P-550-C
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Nhíp HOZAN P-86
Liên hệ

Nhíp không dính HOZAN P-643-N
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/P-643-N_P-645-N.pdf

Nhíp không dính HOZAN P-645-N
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/P-643-N_P-645-N.pdf

Nhíp không gỉ chính xác HOZAN PP-110
Liên hệ

Nhíp không gỉ chính xác HOZAN PP-111
Liên hệ

Nhíp không gỉ chính xác HOZAN PP-112
Liên hệ