Sản phẩm mới HOZAN

Máy kiểm tra tĩnh điện HOZAN F-236
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-236.pdf Video: https://youtu.be/c93gf6ksE9s Chi tiết...

Máy kiểm tra điện trở giày HOZAN F-208
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc ...

Mặt đế đo độ phân rã HOZAN F-237
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-237.pdf Video: https://youtu.be/r3mrBt6bO2E ...

USB CAMERA HOZAN
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết dòng sản phẩm vui lòng Click đường link bên...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

STEREO MICROSCOPE HOZAN
Liên hệ

Chi tiết vui lòng xem đường Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/list/L-46.html

USB CAMERA SYSTEM HOZAN
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết sản phẩm vui lòng...

Kính hiển vi FULL HD HOZAN (Dùng màn hình)
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết dòng sản phẩm vui lòng Click đường link bên...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110-1
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-207
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Kính hiển vi HOZAN (Dùng cho màn hình)
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm vui lòng xem đường Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/list/L-851.html

Điện trở bảo vệ 1MΩ HOZAN_F-127-4
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-127-4.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-127-4.html...

Kính hiển vi kèm màn hình HOZAN
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết dòng sản phẩm vui lòng Click đường link bên...

Tấm dẫn điện HOZAN F-733
Liên hệ

Manual: htt ps://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-733.pdf Chi tiết sản phẩm: ...

Hút thiếc HOZAN H-951 / 952
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-951. pdf https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-952.pdf ...

Mỏ hàn HOZAN H-270
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-270.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Soldering_Tools/H-270.html ...

TERMINAL HOZAN F-733-1
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-733-1.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-733-1.html ...

Tấm đo tĩnh điện tiêu chuẩn HOZAN F-731
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-731.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-731.html ...

Nhíp chống tĩnh điện: HOZAN PP-130-ESD
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Tweezers/PP-130.html

Thảm cao su chống tĩnh điện HOZAN ESD F-760 to F-763
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

Thảm cao su chống tĩnh điện ESD HOZAN F-690
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

Kính lúp chiếu sáng đèn LED_HOZAN L-678 / L-679
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/L-678_679.pdf

USB CAMERA HOZAN L-836
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/L-836.pdf Software download: https://www.hozan.co.jp/support/download/index.html

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN  No.3735
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN No.3741
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm....

Bóng bóp hơi thổi bụi vệ sinh HOZAN Z-259
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm....

Bộ tuốc nơ vít chính xác chống tĩnh điện ESD HOZAN D-912
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới...

Vòng đeo tay chống tĩnh điện HOZAN F-150
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới...

Khay chống tĩnh điện HOZAN F-400 to F-404
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Kìm cắt chân lịn kiện HOZAN N-40
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...