Sản phẩm mới HOZAN

Bóng bóp hơi thổi bụi vệ sinh HOZAN Z-259
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Maintenance_Tools/Z-259.html

Bộ tuốc nơ vít chính xác chống tĩnh điện ESD HOZAN D-912
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/tools/D-912.html

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN  No.3735
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Soldering_Tools/No.3735.html

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN No.3741
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Soldering_Tools/No.3741.html

Điện trở bảo vệ 1MΩ HOZAN_F-127-4
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-127-4.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-127-4.html

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-110.html  

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110-1
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-110-1.html

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-207
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link:https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-207.html

GIÁ KẸP CAMERA HOZAN L-506
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/L-506.html

Hút thiếc HOZAN H-951 / 952
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-951.pdf https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-952.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Soldering_Tools/H-951_952.html

Khay chống tĩnh điện HOZAN F-400 to F-404
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-400.html

Kìm cắt chân lịn kiện HOZAN N-40
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/tools/N-40.html

Kìm cắt chân lịn kiện HOZAN N-45
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc: Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/tools/N-45.html

Kính hiển vi FULL HD HOZAN (Dùng màn hình)
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết dòng sản phẩm vui lòng Click đường link bên dưới: Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/list/L-851.html

Kính hiển vi HOZAN (Dùng cho màn hình)
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm vui lòng xem đường Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/list/L-851.html

Kính hiển vi kèm màn hình HOZAN
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết dòng sản phẩm vui lòng Click đường link bên dưới: Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/list/L-860.html

Kính lúp chiếu sáng đèn LED_HOZAN L-678 / L-679
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/L-678_679.pdf  

Máy kiểm tra điện trở giày HOZAN F-208
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-208.html

Máy kiểm tra tĩnh điện HOZAN F-236
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-236.pdf Video: https://youtu.be/c93gf6ksE9s Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-236.html

Mặt đế đo độ phân rã HOZAN F-237
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-237.pdf Video:  https://youtu.be/r3mrBt6bO2E Chi tiết sản phẩm:      

Mỏ hàn HOZAN H-270
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-270.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Soldering_Tools/H-270.html

Nhíp chống tĩnh điện: HOZAN PP-130-ESD
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Tweezers/PP-130.html

Nhíp đầu gắp gốm sứ CERAMIC HOZAN P-550-C
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Tweezers/P-550-C.html

Nhíp HOZAN P-86
Liên hệ

Nhíp không dính HOZAN P-643-N
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/P-643-N_P-645-N.pdf

Nhíp không dính HOZAN P-645-N
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/P-643-N_P-645-N.pdf

Nhíp không gỉ chính xác HOZAN PP-110
Liên hệ

Nhíp không gỉ chính xác HOZAN PP-111
Liên hệ

Nhíp không gỉ chính xác HOZAN PP-112
Liên hệ