Tất cả sản phẩm

Bộ KIT dụng cụ HOZAN S-372
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Bộ KIT dụng cụ HOZAN S-201
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Bộ KIT dụng cụ HOZAN S-241 ( 36 chi tiết )1
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

ỐNG LEN HOZAN L-630
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

GIÁ KẸP CAMERA HOZAN L-506
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Kính hiển vi kèm màn hình HOZAN
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết dòng sản phẩm vui lòng Click đường link bên...

Kính hiển vi FULL HD HOZAN (Dùng màn hình)
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết dòng sản phẩm vui lòng Click đường link bên...

USB CAMERA HOZAN
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết dòng sản phẩm vui lòng Click đường link bên...

Nhíp đầu gắp gốm sứ CERAMIC HOZAN P-550-C
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Kìm cắt chân lịn kiện HOZAN N-45
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Kìm cắt chân lịn kiện HOZAN N-40
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Khay chống tĩnh điện HOZAN F-400 to F-404
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Vòng đeo tay chống tĩnh điện HOZAN F-150
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới...

Bộ tuốc nơ vít chính xác chống tĩnh điện ESD HOZAN D-912
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới...

Bóng bóp hơi thổi bụi vệ sinh HOZAN Z-259
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm....

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN No.3741
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm....

Dây bện làm sạch thiếc HOZAN  No.3735
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Máy kiểm tra điện trở giày HOZAN F-208
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-207
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110-1
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

USB CAMERA HOZAN L-836
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/L-836.pdf Software download: https://www.hozan.co.jp/support/download/index.html

Kính lúp chiếu sáng đèn LED_HOZAN L-678 / L-679
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/L-678_679.pdf

Thảm cao su chống tĩnh điện ESD HOZAN F-690
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

Thảm cao su chống tĩnh điện HOZAN ESD F-760 to F-763
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

Nhíp chống tĩnh điện: HOZAN PP-130-ESD
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Tweezers/PP-130.html

Kính hiển vi HOZAN (Dùng cho màn hình)
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm vui lòng xem đường Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/list/L-851.html

STEREO MICROSCOPE HOZAN
Liên hệ

Chi tiết vui lòng xem đường Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Microscopes/list/L-46.html

USB CAMERA SYSTEM HOZAN
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết sản phẩm vui lòng...

Hút thiếc HOZAN H-951 / 952
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-951. pdf https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-952.pdf ...

Mỏ hàn HOZAN H-270
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-270.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Soldering_Tools/H-270.html ...

TERMINAL HOZAN F-733-1
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-733-1.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-733-1.html ...