Tất cả sản phẩm

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-25SFV-PP
Liên hệ

- Size đường ống: 25mm - Công suất: 0.4 /0.75kW ( 50Hz); 0.75 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 5m - Lưu lượng: (50Hz): 0.4kW-75 Lít/phút ...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-65SFV-PH
Liên hệ

- Size đường ống: 65mm - Công suất: 7.5kW ( 50Hz, 60Hz ) - Tổng cột áp: 27m - Lưu lượng: 320 Lít/phút - Điện áp: ( 50Hz, 60Hz), 3...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-50SFV-PH
Liên hệ

- Size đường ống: 50mm - Công suất: 3.7 /5.5 kW ( 50Hz, 60Hz ) - Tổng cột áp: 21m ( 3.7kW ); 25m ( 5.5kW ) - Lưu lượng: 220...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-40SFV-PH
Liên hệ

- Size đường ống: 40mm - Công suất: 2.2 kW ( 50Hz, 60Hz ) - Tổng cột áp: 16m - Lưu lượng: 140 Lít/phút - Điện áp ( 50Hz, 60Hz),...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-65SFV-H
Liên hệ

- Size đường ống: 65mm - Công suất: 7.5 kW ( 50Hz, 60Hz ) - Tổng cột áp: 27m - Lưu lượng: 320 Lít/phút - Điện áp ( 50Hz, 60Hz),...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-50SFV-H
Liên hệ

- Size đường ống: 50mm - Công suất: 3.7 /5.5 kW ( 50Hz, 60Hz ) - Tổng cột áp: 21m ( 3.7kW ); 25m ( 5.5kW ) - Lưu lượng: 220...

Bơm hóa chất tự mồi (Cột áp cao) HAYASHI HD-40SFV-H
Liên hệ

- Size đường ống: 40mm - Công suất: 2.2 kW ( 50Hz, 60Hz ) - Tổng cột áp: 16m - Lưu lượng: 140 Lít/phút (50Hz, 60Hz) - Điện áp (...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-125SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 125mm - Công suất: 7.5 kW ( 50Hz ); 7.5 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 18m - Lưu lượng: 750 Lít/phút (50Hz); 730 Lít/phút...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-100SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 100mm - Công suất: 5.5 /7.5 kW ( 50Hz ); 7.5 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 15m - Lưu lượng: 590 Lít/phút (50Hz); 720...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-80SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 80mm - Công suất: 3.7 /5.5 /7.5 kW ( 50Hz ); 5.5 /7.5 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 12m - Lưu lượng: 450 Lít/phút...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-65SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 65mm - Công suất: 2.2 /3.7 /5.5 kW ( 50Hz ); 3.7 /5.5 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 10m - Lưu lượng: 300 Lít/phút...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-50SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 50mm - Công suất: 1.5 /2.2 kW ( 50Hz ); 2.2 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 8m - Lưu lượng: 250 Lít/phút (50Hz); 310...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-40SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 40mm - Công suất: 0.75 /1.5 /2.2 kW ( 50Hz ); 1.5 /2.2 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 6m - Lưu lượng: 170 Lít/phút...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-25SFV-P
Liên hệ

- Size đường ống: 25mm - Công suất: 0.4 /0.75 /1.5 kW ( 50Hz ); 0.75 /1.5 /2.2 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 5m - Lưu lượng: 80...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-125SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 125mm - Công suất: 7.5 kW ( 50Hz ); 7.5 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 18m - Lưu lượng: 750 Lít/phút (50Hz); 730 Lít/phút...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-100SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 100mm - Công suất: 5.5 /7.5 kW ( 50Hz ); 7.5 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 15m - Lưu lượng: 590 Lít/phút (50Hz); 720...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-80SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 80mm - Công suất: 3.7 /5.5 /7.5 kW ( 50Hz ); 5.5 /7.5 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 12m - Lưu lượng: 450 Lít/phút...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-65SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 65mm - Công suất: 2.2 /3.7 /5.5 kW ( 50Hz ); 3.7 /5.5 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 10m - Lưu lượng: 300 Lít/phút...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-50SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 50mm - Công suất: 1.5 /2.2 kW ( 50Hz ); 2.2 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 8m - Lưu lượng: 250 Lít/phút (50Hz); 310...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-40SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 40mm - Công suất: 0.75 /1.5 /2.2 kW ( 50Hz ); 1.5 /2.2 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 6m ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-25SFV
Liên hệ

- Size đường ống: 25mm - Công suất: 0.4 /0.75 /1.5 kW ( 50Hz ); 0.75 /1.5 /2.2 kW ( 60Hz ) - Tổng cột áp: 5m...

Kìm bấm cos HOZAN P-726
Liên hệ

Vỏ cuốn đựng dụng cụ HOZAN B-98
Liên hệ

Cặp đựng dụng cụ HOZAN B-711
Liên hệ

Cặp đựng dụng cụ HOZAN B-730
Liên hệ

Cặp đựng dụng cụ HOZAN S-107
Liên hệ

Túi xách HOZAN B-722
Liên hệ

Cặp kéo đựng dụng cụ HOZAN B-701
Liên hệ