Nhíp - Vaccum - Đầu dò

Nhíp HOZAN P-86
Liên hệ

Nhíp không dính HOZAN P-645-N
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/P-643-N_P-645-N.pdf

Nhíp không dính HOZAN P-643-N
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/P-643-N_P-645-N.pdf

Nhíp tre HOZAN P-860
Liên hệ

Nhíp TITANIUM HOZAN PP-122
Liên hệ

Nhíp không gỉ chính xác HOZAN PP-114
Liên hệ

Nhíp không gỉ chính xác HOZAN P-657
Liên hệ

Đầu nhíp thay thế HOZAN
Liên hệ

Nhíp đồng HOZAN P-893
Liên hệ

Đầu dò tre HOZAN P-806
Liên hệ

Móc lò xo HOZAN P-64
Liên hệ

Kẹp thép không gỉ HOZAN P-843
Liên hệ

Dụng cụ hút chân không HOZAN P-830
Liên hệ

Dụng cụ hút chân không HOZAN P-831
Liên hệ

Dụng cụ hút chân không HOZAN P-835
Liên hệ