Máy gia công - dụng cụ cắt gọt HOZAN

Máy phay HOZAN K-280
Liên hệ

Máy khoan bàn HOZAN K-16
Liên hệ

Máy khoan bàn HOZAN K-21
Liên hệ

Máy cưa đĩa HOZAN K-110
Liên hệ

Máy cưa đai HOZAN K-100
Liên hệ

Máy phun cát HOZAN SG-106
Liên hệ

K-50 XY-TABLE ( Bàn kẹp HOZAN )
Liên hệ

K-24 VISE ( BÀN KẸP HOZAN )
Liên hệ

K-53 V-BLOCK ( BLOCK KẸP V HOZAN )
Liên hệ

K-26 VISE ( BÀN KẸP HOZAN )
Liên hệ

K-25 BENCH VISES ( BÀN KẸP HOZAN )
Liên hệ

Bộ mũi khoan K5 / 493 / 494 / 495
Liên hệ

Dũa kim cương HOZAN K-180 to K-184
Liên hệ

Bộ dũa HOZAN K-126
Liên hệ

Bộ dũa HOZAN K-150
Liên hệ

Bộ dũa HOZAN K-215
Liên hệ

Bộ dũa HOZAN K-155
Liên hệ

Dụng cụ cắt ba via HOZAN K-35
Liên hệ

Dụng cụ cắt ống HOZAN K-203
Liên hệ

Cưa sắt HOZAN K-129S
Liên hệ

Tay Taro HOZAN K-437A / K-438A
Liên hệ

Bộ Taro HOZAN K-431
Liên hệ

Bộ mũi Taro HOZAN K-437
Liên hệ