Thiết bị phòng sạch HOZAN

Thảm lót sàn HOZAN F-730
Liên hệ

F-730 ESD FLOOR MAT External dimensions...

Thảm chống tĩnh điện HOZAN F-735
Liên hệ

F-735 / 736 ESD CUSHION MATS ...

Thảm lót sàn F - 702
Liên hệ

F-702 / 703 / 705 ESD RUBBER MATS (Green) ...

Máy kiểm tra tĩnh điện HOZAN F-236
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-236.pdf Video: https://youtu.be/c93gf6ksE9s Chi tiết...

Mặt đế đo độ phân rã HOZAN F-237
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-237.pdf Video: https://youtu.be/r3mrBt6bO2E ...

Điện trở bảo vệ 1MΩ HOZAN_F-127-4
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-127-4.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-127-4.html...

Tấm đo tĩnh điện tiêu chuẩn HOZAN F-731
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-731.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-731.html ...

Tấm dẫn điện HOZAN F-733
Liên hệ

Manual: htt ps://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-733.pdf Chi tiết sản phẩm: ...

TERMINAL HOZAN F-733-1
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-733-1.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-733-1.html ...

Thảm cao su chống tĩnh điện HOZAN ESD F-760 to F-763
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

Thảm cao su chống tĩnh điện ESD HOZAN F-690
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110-1
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-207
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Máy kiểm tra điện trở giày HOZAN F-208
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc ...

Vòng đeo tay chống tĩnh điện HOZAN F-150
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới...

Khay chống tĩnh điện HOZAN F-400 to F-404
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Tấm lót sàn chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-840 / 841 / 843
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc ...

Thảm PVC chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-722 / F-723
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-722_723.html

Thảm PVC chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-727 / F-728 / 729
Liên hệ

nual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-727_728_729.html ...

Thảm cao su chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-78 / F-79 / F-757
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-727_728_729.html ...

Thảm trải sàn (Gray) ESD_HOZAN F-712 / F-713 / F-715
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-712_713_715.html...

Thảm trải bàn chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-310-S / M / L
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-310.html

Tấm loại bỏ tĩnh điện ESD_HOZAN F-315
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-315.html