Thiết bị phòng sạch HOZAN

Thảm lót sàn HOZAN F-730
Liên hệ

F-730 ESD FLOOR MAT   External dimensions 1 (W) × 5 (L) m Thickness 4 mm ESD standard Ground resistance  Rg ≦ 1 × 108 Ω Weight 27 kg

Thảm chống tĩnh điện HOZAN F-735
Liên hệ

F-735 / 736 ESD CUSHION MATS   Part No. External dimensions mm Thickness mm ESD standard Ω Weightk g Quantity F-735 900 (W) × 600 (D) 12.7 Ground resistance Rg ≦ 1 × 107 18 5 F-736 3.5 1

Thảm lót sàn F - 702
Liên hệ

F-702 / 703 / 705 ESD RUBBER MATS (Green)   Part No. External dimensions  m Thickness mm ESD standard Ω Weight kg F-702 1 (W) × 1 (L)  2 Point to point resistance Rp ≦ 1×108 3.5 F-703 1 (W) × 1.8 (L)  6 F-705 1 (W) × 10 (L)  34

Máy kiểm tra tĩnh điện HOZAN F-236
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-236.pdf Video: https://youtu.be/c93gf6ksE9s Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-236.html

Mặt đế đo độ phân rã HOZAN F-237
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-237.pdf Video:  https://youtu.be/r3mrBt6bO2E Chi tiết sản phẩm:      

Điện trở bảo vệ 1MΩ HOZAN_F-127-4
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-127-4.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-127-4.html

Tấm đo tĩnh điện tiêu chuẩn HOZAN F-731
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-731.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-731.html

Tấm dẫn điện HOZAN F-733
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-733.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-733.html  

TERMINAL HOZAN F-733-1
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-733-1.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-733-1.html

Thảm cao su chống tĩnh điện HOZAN ESD F-760 to F-763
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

Thảm cao su chống tĩnh điện ESD HOZAN F-690
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-110.html  

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110-1
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-110-1.html

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-207
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link:https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-207.html

Máy kiểm tra điện trở giày HOZAN F-208
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-208.html

Vòng đeo tay chống tĩnh điện HOZAN F-150
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-150.html Manual:  https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-150.pdf

Khay chống tĩnh điện HOZAN F-400 to F-404
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-400.html

Tấm lót sàn chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-840 / 841 / 843
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc Link: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-840_843.html

Thảm PVC chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-722 / F-723
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-722_723.html

Thảm PVC chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-727 / F-728 / 729
Liên hệ

nual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-727_728_729.html

Thảm cao su chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-78 / F-79 / F-757
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-727_728_729.html    

Thảm trải sàn (Gray) ESD_HOZAN F-712 / F-713 / F-715
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-712_713_715.html

Thảm trải bàn chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-310-S / M / L
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-310.html

Tấm loại bỏ tĩnh điện ESD_HOZAN F-315
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-315.html