Thiết bị phòng sạch HOZAN

Tấm lót sàn chống tĩnh điện HOZAN F-840 / 841 / 843
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc ...

Khay chống tĩnh điện HOZAN F-400 to F-404
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Máy kiểm tra điện trở giày HOZAN F-208
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. Hoặc ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-207
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110-1
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Đồng hồ đo điện trở bề mặt HOZAN F-110
Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM Global Contacts: https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm. ...

Thảm cao su chống tĩnh điện ESD HOZAN F-690
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

Thảm cao su chống tĩnh điện HOZAN ESD F-760 to F-763
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

TERMINAL HOZAN F-733-1
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-733-1.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-733-1.html ...

Tấm dẫn điện HOZAN F-733
Liên hệ

Manual: htt ps://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-733.pdf Chi tiết sản phẩm: ...

Tấm đo tĩnh điện tiêu chuẩn HOZAN F-731
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-731.pdf Chi tiết sản phẩm: https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-731.html ...

Mặt đế đo độ phân rã HOZAN F-237
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-237.pdf Video: https://youtu.be/r3mrBt6bO2E ...

Máy kiểm tra tĩnh điện HOZAN F-236
Liên hệ

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/F-236.pdf Video: https://youtu.be/c93gf6ksE9s Chi tiết...

Thảm chống tĩnh điện HOZAN F-735
Liên hệ

F-735 / 736 ESD CUSHION MATS ...

Thảm lót sàn HOZAN F-730
Liên hệ

F-730 ESD FLOOR MAT External dimensions...