Thảm lót sàn F - 702

Thương hiệu : HOZAN

Liên hệ

F-702 / 703 / 705 ESD RUBBER MATS (Green)
 
Part No. External dimensions 
m
Thickness
mm
ESD standard
Ω
Weight
kg
F-702 1 (W) × 1 (L)  2 Point to point resistance
Rp ≦ 1×108
3.5
F-703 1 (W) × 1.8 (L)  6
F-705 1 (W) × 10 (L)  34

Sản phẩm liên quan