Thảm PVC chống tĩnh điện ESD_HOZAN F-722 / F-723

Thương hiệu : HOZAN Nhật Bản

Liên hệ

Manual:

https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/colormat.pdf

Chi tiết sản phẩm:

https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Static_Control/F-722_723.html

Sản phẩm liên quan