Dây bện làm sạch thiếc HOZAN No.3741

Thương hiệu : HOZAN Nhật Bản

Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

Global Contacts:

https://www.hozan.co.jp/E/Global_Contact/index.html

Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm.

Hoặc:

https://www.hozan.co.jp/E/catalog/Soldering_Tools/No.3741.html

Sản phẩm liên quan