Kìm mỏ dài có chức năng cắt HOZAN P-15-125; P-15-150

Thương hiệu : HOZAN Nhật Bản

Liên hệ

Sản phẩm liên quan