Dây bện làm sạch thiếc HOZAN HS-390

Thương hiệu : HOZAN Nhật Bản

Liên hệ

Part No.

HS-390-1.3, HS-390-2.0, HS-390-2.5

Sản phẩm liên quan