Máy hàn HOZAN H-829 to H-869 ( Tip chống ăn mòn )

Thương hiệu : HOZAN Nhật Bản

Liên hệ

SOLDERING IRONS
(with corrosion resistant tip)

H-829 to H-869 

H-829-230 to H-869-230 

Part No: H-829, H-829-230, H-839, H-839-230, H-849, H-849-230, H-869, H-869-230.

Replacement part:

HEATER

H-821 to 861 

H-821-230 to 861-230 

Part No: H-821, H-821-230, H-831, H-831-230, H-841, H-841-230, H-861, H-861-230

SOLDERING TIPS
(corrosion resistant)

Part No: H-824, H-834, H-864

 

Sản phẩm liên quan