Bộ Tool hỗ tợ hàn HOZAN H-740

Thương hiệu : HOZAN Nhật Bản

Liên hệ

SOLDER AID(single item)RoHS10物質対応

H-740-1 HOOK AND REAMER

H-740-2 KNIFE AND SCRAPER

H-740-3 BRUSH AND FORK

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/H-740.pdf

Sản phẩm liên quan