Máy hút & làm sạch thiếc hàn HOZAN HS-802

Thương hiệu : HOZAN Nhật Bản

Liên hệ

HS-802
DESOLDERING STATION 

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/HS-802.pdf

■Replacement parts

For HS-801 / 802    Without HS-810/HS-827

■HS-810 HEATER UNIT

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/HS-810.pdf

■Optional items

HS-830
MAINTENANCE KIT

■For HS-801 / 802

Manual: https://www.hozan.co.jp/catalog/pdf/HS-830.pdf

Sản phẩm liên quan