Thiếc hàn không chì HOZAN HS-301 to HS-374

Thương hiệu : HOZAN Nhật Bản

Liên hệ

HS-301 to 317 / HS-361 to 363
Sn-3Ag-0.5Cu:

Part No:

HS-301, HS-361, HS-302, HS-312, HS-362, HS-313, HS-316, HS-363, HS-304, HS-314, HS-317

HS-341 to 354
Sn-0.3Ag-0.7Cu:

Part No:

HS-341, HS-342, HS-352, HS-353, HS-344, HS-354

HS-371 / HS-372 / HS-374
Sn-0.7Cu

Part No:

HS-371, HS-372, HS-374

 

Sản phẩm liên quan