ERAETECH Cool Zero Actuator EBAS90-S

Thương hiệu : ERAETECH

Liên hệ

* Compact Design

* Heavy load allowable High rigidity

* Integrated screw and linear guide

* Light weight

* Ball Screw type selectable (Rolled, C5, C7)

ĐẠI DIỆN ERAETECH DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

(Có giấy chứng nhận của hãng)

Chi tiết sản phẩm vui lòng download theo đường Link:

http://www.erae-tech.com/superboard/lib/download.php?wm_table=sp_product_down&wm_bid=60&wm_num=1&boardValue=N