ERAETECH Cool Zero Robo

Thương hiệu : ERAETECH

Liên hệ

* Mini size scara robot using geared step motor.

* 2 phase step motor, 1:18 gear reducer, cross roller bearing, and Full-ClosedLoop system.

* A, B, Z total three axis, and easy wiring.

* RS485 communication.

* Easy and efficient usage.

ĐẠI DIỆN ERAETECH DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

( Có giấy chứng nhận của hãng )

Vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất!