ERAETECH Step motor Driver EDU-301D

Thương hiệu : ERAETECH

Liên hệ

* Two - phases step motor driver

* 1 Clock / 2 Clock

 * Low noisy / Low vibration Driver

* Easy external setting by dip switch

ĐẠI DIỆN ERAETECH DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

( Có giấy chứng nhận của hãng )

Chi tiết sản phẩm vui lòng download theo đường Link:

http://www.erae-tech.com/superboard/lib/download.php?wm_table=sp_product_down&wm_bid=71&wm_num=1&boardValue=N