Bơm hóa chất: HAYASHI - TITOWN - ARO

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-50SFV-PP
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-40SFV-P
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG- 2PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 14mm ...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-80TFV
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 80mm - Công suất: (50Hz): 3.7 /5.5 /7.5kW; (60Hz): 5.5 /7.5kW - Tổng cột áp: 12m - Lưu...

TITOWN - TDS/TDSP Series
Liên hệ

Model: TDS Series: 50Hz / 60Hz TDS- 25SK-05; TDS- ...

TITOWN - TDX Series
Liên hệ

Model: 50Hz: TDX-40-15; TDX-40-35; TDX-40-35; TDX-50-55; TDX-65-7.55; TDX-65-105; TDX-65-155 60Hz: TDX-40-16; TDX-40-36; TDX-40-36; TDX-50-56; TDX-66-7.56; TDX-65-106;...

ARO_Compact Pumps: 1/4
Liên hệ

ARO_Expert Series
Liên hệ

TITOWN - TFV/TFO/TFP/TFQ Series
Liên hệ

Model: TFV/TFP 1/15; TFV/TFP 1/8; TFV/TFP 1/4; TFV/TFP 1/3; TFV/TFP 1/2; TFV/TFP 25SK-0; TFV/TFP 40SK-1; TFV/TFP 40SK-2; TFV/TFO/TFP 40SKH-2; TFV/TFO/TFP 40SK-3; TFV/TFO/TFP...

ARO_Pro Series

Liên hệ
ARO_Pro Series
Liên hệ