Bơm hóa chất: HAYASHI - TITOWN - ARO

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-50SFV-PP
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)       * is for 50Hz only.       **...

Bơm hóa chất tự mồi HAYASHI HD-40SFV-P
Liên hệ

SUNRISE VIỆT NAM là đại diện độc quyền hãng bơm HAYASHI Nhật Bản. Mọi chi tiết qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ tốt nhất! Global Contacts: http://www.hayashi-pump.co.jp/en/profile/index.html#section05 IE3motor (0.4kW uses IE1motor)     * is for 50Hz only.       HD-SFV-P(PVC...

Bơm hóa chất Mini dạng từ HAYASHI HDG- 2PX
Liên hệ

- Loại: Bơm từ không tự mồi - Size kết nối đường ống: Dạng cắm ống: 14mm                                         : Dạng...

Bơm hóa chất HAYASHI HD-80TFV
Liên hệ

- Loại: Bơm đứng không tự mồi - Size đường ống: 80mm - Công suất: (50Hz): 3.7 /5.5 /7.5kW; (60Hz): 5.5 /7.5kW  - Tổng cột áp: 12m - Lưu lượng: (50Hz): 3.7kW: 460 Lít/phút                ...

TITOWN - TDS/TDSP Series
Liên hệ

Model:  TDS Series: 50Hz / 60Hz TDS-25SK-05; TDS-40SK-15; TDS-40SK-25; TDS-50SK-35; TDS-50SK-55; TDS-65SK-7.55; TDS-65SK-105; TDS-40SP-15; TDS-40SP-25; TDS-50SP-35; TDS-50SP-55; TDS-65SP-7.55; TDS-65SP-105 TDS-25SK-06; TDS-40SK-16; TDS-40SK-26; TDS-50SK-36; TDS-50SK-56; TDS-65SK-7.56; TDS-65SK-106; TDS-40SP-16; TDS-40SP-26; TDS-50SP-36; TDS-50SP-56; TDS-65SP-7.56; TDS-65SP-106 TDSP Series: 50Hz / 60Hz TDSP-25SK-05; TDSP-40SK-15; TDSP-40SK-25; TDSP-50SK-35; TDSP-50SK-55; TDSP-65SK-7.55; TDSP-65SK-105; TDSP-40SP-15; TDSP-40SP-25; TDSP-50SP-35; TDSP-50SP-55; TDSP-65SP-7.55; TDSP-65SP-105 TDSP-25SK-06; TDSP-40SK-16; TDSP-40SK-26; TDSP-50SK-36; TDSP-50SK-56; TDSP-65SK-7.56; TDSP-65SK-106; TDSP-40SP-16; TDSP-40SP-26; TDSP-50SP-36; TDSP-50SP-56; TDSP-65SP-7.56; TDSP-65SP-106 TSV Series: 50Hz / 60Hz TSV-25SK-05; TSV-40SK-15; TSV-40SK-25; TSV-50SK-35; TSV-50SK-55; TSV-65SK-7.55; TSV-65SK-105; TSV-40SP-15; TSV-40SP-25; TSV-50SP-35; TSV-50SP-55; TSV-65SP-7.55; TSV-65SP-105 TSV-25SK-06; TSV-40SK-16; TSV-40SK-26; TSV-50SK-36; TSV-50SK-56; TSV-65SK-7.56; TSV-65SK-106; TSV-40SP-16; TSV-40SP-26; TSV-50SP-36; TSV-50SP-56; TSV-65SP-7.56; TSV-65SP-106 SVT Series: 50Hz / 60Hz SVT-25SK-05; SVT-40SK-15; SVT-40SK-25; SVT-50SK-35; SVT-50SK-55; SVT-65SK-7.55; SVT-65SK-105; SVT-40SP-15; SVT-40SP-25; SVT-50SP-35; SVT-50SP-55; SVT-65SP-7.55; SVT-65SP-105 SVT-25SK-06; SVT-40SK-16; SVT-40SK-26; SVT-50SK-36; SVT-50SK-56; SVT-65SK-7.56; SVT-65SK-106; SVT-40SP-16; SVT-40SP-26; SVT-50SP-36; SVT-50SP-56; SVT-65SP-7.56; SVT-65SP-106    

TITOWN - TDX Series
Liên hệ

Model: 50Hz: TDX-40-15; TDX-40-35; TDX-40-35; TDX-50-55; TDX-65-7.55; TDX-65-105; TDX-65-155 60Hz: TDX-40-16; TDX-40-36; TDX-40-36; TDX-50-56; TDX-66-7.56; TDX-65-106; TDX-65-156

ARO_Compact Pumps: 1/4
Liên hệ

ARO_Expert Series
Liên hệ

TITOWN - TFV/TFO/TFP/TFQ Series
Liên hệ

Model:  TFV/TFP 1/15; TFV/TFP 1/8; TFV/TFP 1/4; TFV/TFP 1/3; TFV/TFP 1/2; TFV/TFP 25SK-0; TFV/TFP 40SK-1; TFV/TFP 40SK-2; TFV/TFO/TFP 40SKH-2; TFV/TFO/TFP 40SK-3; TFV/TFO/TFP 40SKH-3; TFV/TFO/TFP 40SK-5; TFV/TFO/TFP 40SK-7.5; TFV/TFO/TFP 40SK-10; TFV/TFP 25SP-0; TFV/TFP 40SP-1; TFV/TFP 40SP-2; TFV/TFO/TFP 40-SPH-2; TFV/TFO/TFP 40SP-3; TFV/TFO/TFP 40SPH-3; TFV/TFO/TFP 40SP-5; TFV/TFO/TFP 40SP-7.5; TFV/TFO/TFP 40SP-10  

ARO_Pro Series

Liên hệ
ARO_Pro Series
Liên hệ