ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ÁP

Thương hiệu : HOZAN

Liên hệ

Z-201 STATIC LOCATOR
 
Measurement range  (×1 range) ± 1 kV / (× 5 range) ± 5 kV
Measurement distance 25 mm (from sensor to measured object) 
Power supply 9V Laminated (6F22) battery × 1
Battery life 40 hours (continuous use) 
External dimensions 61 (W) × 31 (H) × 97 (D) mm
Weight 100 g (including battery) 

Sản phẩm liên quan

HOZAN P - 740

Liên hệ

SODERING TIPS

Liên hệ

Tool kits

Liên hệ

Tool cases

Liên hệ

Metal working

Liên hệ

Tweezers

Liên hệ

Crimpers

Liên hệ

Kìm cắt

Liên hệ

máy hàn

Liên hệ

Nhíp kẹp

Liên hệ

Súng khí

Liên hệ