ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ÁP

Thương hiệu : HOZAN

Liên hệ

Z-201 STATIC LOCATOR
 
Measurement range  (×1 range) ± 1 kV / (× 5 range) ± 5 kV
Measurement distance 25 mm (from sensor to measured object) 
Power supply 9V Laminated (6F22) battery × 1
Battery life 40 hours (continuous use) 
External dimensions 61 (W) × 31 (H) × 97 (D) mm
Weight 100 g (including battery) 

Sản phẩm liên quan

máy hàn

Liên hệ

Tweezers

Liên hệ

Crimpers

Liên hệ