Bộ dụng cụ cầm tay HOZAN S-3

Thương hiệu : HOZAN

Liên hệ

Details table (kit contents: 21 pieces)
Phillips Screwdriver No.00 D-530-75
Phillips Screwdriver  No.0 D-540-100
Phillips Screwdriver  No.2 D-555-100
Slotted Screwdriver  2.5 D-630-75
Slotted Screwdriver 4.0 D-640-100
Miniature Diagonal Cutter N-32
Miniature Long Nose Pliers P-36
Tweezers P-876
Flat Wrench 5.5×7mm W-76  
Flat Wrench 8×10mm
Flat Wrench 12×14mm
Hex Wrench 1.27mm W-91      
Hex Wrench 1.5mm
Hex Wrench 1.6mm
Hex Wrench 2.0mm
Hex Wrench 2.4mm
Hex Wrench 3.0mm
Hex Wrench 4.0mm
Utility Knife  
File Hand  
File Round

Sản phẩm liên quan