Túi đựng bo mạch F - 55

Thương hiệu : HOZAN

Liên hệ

Part No. External dimensions
mm
Thickness
mm
Quantity Material ESDstandard
Ω
F-56-0715 70(W)×150(D) 0.05 100 Polyethylene Surface resistance
Rs < 1 × 1011
F-56-1015 100(W)×150(D)
F-56-2025 200(W)×250(D)
F-56-3045 300(W)×450(D)
F-57-1015 100(W)×150(D) 0.1
F-57-2025 200(W)×250(D)
F-57-3045 300(W)×450(D)

Sản phẩm liên quan