ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG

Thương hiệu : HOZAN

Liên hệ

ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

( CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA HÃNG )

Chi tiết vui lòng xem nội dung dưới sản phẩm

 

Function Range Accuracy Internal resistance Remarks
DC voltage
DCV
600.0 mV ± (0.5%rdg + 2 dgt)  Approx. 100 MΩ or higher      
6.000 V ± (0.9%rdg + 2 dgt)    Approx. 11 MΩ
60.00 V Approx. 10 MΩ  
600.0 V
1000 V
AC voltage
ACV
6.000 V ± (1.2%rdg + 9 dgt)  Approx. 11 MΩ     
60.00 V ± (1.2%rdg + 5 dgt)   Approx. 10 MΩ  
600.0 V
750 V ± (1.5%rdg + 5 dgt) 
Resistance
Ω
600.0 Ω ± (1.5%rdg + 5 dgt)              
6.000 kΩ ± (1.2%rdg + 4 dgt)   
60.00 kΩ
600.0 kΩ
6.000 MΩ ± (1.8%rdg + 2 dgt) 
60.00 MΩ ± (3.0%rdg + 2 dgt) 
DC current
DCA
600.0 μ A ± (1.5%rdg + 2 dgt)     Approx. 50 Ω       
6000 μ A
60.00 μ A Approx. 0.5 Ω 
600.0 μ A
6.000 A ± (2.0%rdg + 2 dgt)   Approx. 0.05Ω 
15.00 A * Continuous measurement is 5 A or lower
AC current
ACA
600.0 μ A ± (1.8%rdg + 5 dgt)     Approx. 50 Ω       
6000 μ A
60.00 μ A Approx. 0.5 Ω 
600.0 μ A
6.000 A ± (2.5%rdg + 5 dgt)   Approx. 0.05Ω 
15.00 A * Continuous measurement is 5 A or lower
Continuity test ● Audible at approx. (10 to 60 W) or less
● Release voltage: approx. DC0.63 V  
Diode test ● Release voltage: approx. DC2.7 V  
Capacitance 
F
40.00 nF ± (5%rdg + 6 dgt)      * Auto range only         
400.0 nF
4.000 μF
40.00 μF
400.0 μF ± (7.0%rdg + 2 dgt) 
400.0 μF
   

Sản phẩm liên quan