Đồng hồ vạn năng DT-121 HOZAN

Thương hiệu : HOZAN

Liên hệ

Function Range Accuracy Internal resistance
DC voltage
DCV
400.0 mV ± (0.7%rdg + 3 dgt)  100 MΩ or higher
4.000 V ± (1.3%rdg + 3 dgt)  Approx. 11 MΩ
40.00 V Approx. 10 MΩ
400.0 V
500 V
AC voltage
ACV
4.000 V ± (2.3%rdg + 10 dgt)  Approx. 11 MΩ
40.00 V Approx. 10 MΩ
400.0 V ± (2.3%rdg + 5 dgt) 
500 V
Resistance
Ω
400.0 Ω ± (2.0%rdg + 5 dgt)   
4.000 kΩ
40.00 kΩ
400.0 kΩ
4.000 MΩ ± (5.0%rdg + 5 dgt) 
40.00 MΩ ± (10%rdg + 5 dgt) 
Capacitance
 F
4.000 nF  
40.00 nF ± (5.0%rdg + 10 dgt) 
400.0 nF
4.000 μF
40.00 μF ± (10%rdg + 15 dgt) 
200.0 μF
Frequency Hz 9.999 Hz ± (0.7%rdg + 5 dgt)   
99.99 Hz
999.9 Hz
9.999 kHz
99.99 kHz
DUTY*2 0.1 to 99%    
Continuity test ● Audible at approx. (10 to 120 Ω) or less
Diode test Open voltage: approx. 1.5 V

 

Sản phẩm liên quan