ERAETECH Cool Zero Servo EDB-COMPACT-P-20

Thương hiệu : ERAETECH

Liên hệ

High accuracy, torque, velocity with Full Closed-Loop

High quality incremental encoder (standard 10,000 max. 40,000)

Pulse signal controlled product with pulse generator

Easy setting through EMCL software

ĐẠI DIỆN ERAETECH DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

(Có giấy chứng nhận của hãng)

Chi tiết sản phẩm vui lòng download theo đường Link:

Catalog download:

http://www.erae-tech.com/superboard/lib/download.php?wm_table=sp_product_down&wm_bid=21&wm_num=1&boardValue=N

Manual download:

http://www.erae-tech.com/superboard/lib/download.php?wm_table=sp_product_down&wm_bid=21&wm_num=7&boardValue=N

Sản phẩm liên quan