ERAETECH Cool Zero Servo EDB-EXCEL-P-56

Thương hiệu : ERAETECH

Liên hệ

* High accuracy, torque, velocity with Full Closed-Loop

* High quality incremental encoder (standard 10,000 max. 40,000)

* Pulse signal controlled product with pulse generator

* Easy setting through EMCL software

ĐẠI DIỆN ERAETECH DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

(Có giấy chứng nhận của hãng)

Chi tiết sản phẩm vui lòng download theo đường Link:

Catalog download:

http://www.erae-tech.com/superboard/lib/download.php?wm_table=sp_product_down&wm_bid=33&wm_num=1&boardValue=N

Manual download:

http://www.erae-tech.com/superboard/lib/download.php?wm_table=sp_product_down&wm_bid=33&wm_num=7&boardValue=N

Sản phẩm liên quan