ERAETECH Cool Zero Servo EDB-MINI-C-42

Thương hiệu : ERAETECH

Liên hệ

High accuracy, torque, velocity with Full Closed-Loop

Very small size 64mm x 49mm x 16mm, flexible for installation

Drive and controller integrated as one unit.

RS485 serial communication or Standalone

ĐẠI DIỆN ERAETECH DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

(Có giấy chứng nhận của hãng)

Chi tiết sản phẩm vui lòng download theo đường Link:

Catalog download:

http://www.erae-tech.com/superboard/lib/download.php?wm_table=sp_product_down&wm_bid=38&wm_num=1&boardValue=N

Manual download:

http://www.erae-tech.com/superboard/lib/download.php?wm_table=sp_product_down&wm_bid=38&wm_num=7&boardValue=N

Sản phẩm liên quan