ERAETECH Cool Zero Servo EDB-MINI-P-42

Thương hiệu : ERAETECH

Liên hệ

* High accuracy, torque, velocity with Full Closed-Loop

* Very small size 64mm x 49mm x 16mm, flexible for installation

* Controlled by pulses from upper controller such as PLC

* Easy motor setting through EMCL software

ĐẠI DIỆN ERAETECH DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

(Có giấy chứng nhận của hãng)

Chi tiết sản phẩm vui lòng download theo đường Link:

Catalog download:

http://www.erae-tech.com/superboard/lib/download.php?wm_table=sp_product_down&wm_bid=41&wm_num=1&boardValue=N

Manual download:

http://www.erae-tech.com/superboard/lib/download.php?wm_table=sp_product_down&wm_bid=41&wm_num=7&boardValue=N

 

Sản phẩm liên quan